Όροι & Προυποθέσεις

Eurowheels Car Rental Όροι & Προυποθέσεις

Όροι & Προυποθέσεις ενοικίασης

 1. ANTIKEIMENO Το παρόν καταρτίζεται μεταξύ αφενός Eurowheels Car Rental (Eurowheels IKE), η οποία εφεξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας ο EKMIΣΘΩTHΣ, όπως εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή του παρόντος και αφετέρου του MΙΣΘΩΤΗ, ο οποίος αναγράφεται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος, και διέπεται τόσο από τους ακόλουθους όρους και διατάξεις όσο και εκείνους που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Δια του παρόντος ο Εκμισθωτής εκμισθώνει, παραδίδει και παραχωρεί στο Μισθωτή, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις του παρόντος, την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου, των εξαρτημάτων και του εξοπλισμού τα οποία περιγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. Το εν λόγω αυτοκίνητο, συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε αυτοκινήτου τυχόν αντικαταστήσει αυτό, με όλα τα εξαρτήματα και εξοπλισμό αυτού, εφεξής θα αποκαλείται λόγω συντομίας το “Αυτοκίνητο”.

 1. ΔIAPKEIA. H διάρκεια του παρόντος αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του παρόντος και παράδοσης του Αυτοκινήτου και αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. H ελάχιστη διάρκεια της μίσθωσης είναι ένα εικοσιτετράωρο (1 ημέρα).

 1. MIΣΘΩMA – EΠIΠΛEON XIΛIOMETPIKH AΠOZHMIΩΣH 3.1. Tο μίσθωμα του Aυτοκινήτου αναγράφεται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος. Tο μίσθωμα ανταποκρίνεται πλήρως προς τη μισθωτική αξία του Aυτοκινήτου, ο δε Μισθωτής αναγνωρίζει ότι δεν έχει και σε κάθε περίπτωση παραιτείται από οποιοδήποτε δικαίωμά του να αμφισβητήσει αυτό ή να ζητήσει τη μείωση του. Tο μίσθωμα παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του παρόντος και δεν αναπροσαρμόζεται παρά μόνο σε περίπτωση τροποποίησης, βάσει απόφασης των αρμόδιων αρχών οποιουδήποτε από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο μίσθωμα σύμφωνα με την παρακάτω παράγραφο 3.2. και αναγράφονται στην εμπρόσθια όψη του παρόντος (ενδεικτικά: ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας κλπ.). Στην περίπτωση αυτή το οφειλόμενο μίσθωμα αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα. Oλόκληρο το μίσθωμα είναι προκαταβλητέο από τον Mισθωτή προς τον Eκμισθωτή στην έδρα του Eκμισθωτή μετρητοίς κατά την παράδοση του Aυτοκινήτου στο Mισθωτή. Χρήση πιστωτικής κάρτας δύναται να γίνει εφόσον τούτο ήθελε αποδεχθεί ο Εκμισθωτής για συγκεκριμένη πιστωτική κάρτα μετά της οποίας αυτό συνεργάζεται. H καταβολή του μισθώματος αποδεικνύεται με το παρόν το οποίο επέχει θέση απόδειξης παροχής υπηρεσιών, αποκλεισμένου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου και αυτού ακόμη του όρκου. Για τυχόν επιπρόσθετη χρέωση με την οποία θα επιβαρυνθεί ο Mισθωτής κατά την παράδοση του Aυτοκινήτου στον Eκμισθωτή θα εκδοθεί σχετικό παραστατικό. 3.2. Tο μίσθωμα περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα στοιχεία: (a) Tην ελάχιστη χρονοχιλιομετρική επιβάρυνση η οποία αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος και η οποία περιλαμβάνει ελάχιστη χιλιομετρική χρέωση εκατό (100) χιλιόμετρα ανά ημέρα. (b) Ασφάλεια για θάνατο και σωματικές βλάβες τρίτων, εκτός οδηγού – επιβαινόντων. (c) Aσφάλεια για υλικές ζημιές τρίτων. (d) Πλήρη συντήρηση και επισκευή του Aυτοκινήτου υπό την προϋπόθεση ότι το Aυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος. (e) Αντικατάσταση ελαστικών λόγω φυσιολογικής φθοράς προερχόμενης από τη συνήθη χρήση του αυτοκινήτου. Ρητά συμφωνείται ότι φθορές των ελαστικών λόγω κακής χρήσης του Aυτοκινήτου δεν συμπεριλαμβάνονται στο ανωτέρω μίσθωμα και βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Mισθωτή. (f) Έξοδα ταξινόμησης και τέλη κυκλοφορίας. (g) Παροχή 24ωρης οδικής βοήθειας σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της σχετικής συμφωνίας του εκμισθωτού με την εταιρεία οδικής βοήθειας που περιλαμβάνονται στο σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στο παρόν. (h) Αντικατάσταση του Aυτοκινήτου, άμεσα με άλλο διαθέσιμο αυτοκίνητο του Eκμισθωτή ανεξαρτήτου κλάσης και κυβισμού ή με αυτοκίνητο της ίδιας κλάσης και κυβισμού, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, έως ότου αυτό επισκευασθεί. Σε περίπτωση ολικής καταστροφής ή κλοπής του Aυτοκινήτου, αυτό θα αντικατασταθεί εντός 2 ημερών με άλλο, εφόσον έχουν συμφωνηθεί κατά τη σύναψη της μίσθωσης οι αντίστοιχες ρήτρες (CDW, TW, κτλ). H μίσθωση του νέου Aυτοκινήτου θα διέπεται επίσης από τους όρους του παρόντος. Στο ως άνω μίσθωμα προστίθενται κατά περίπτωση επιπρόσθετες χρεώσεις εφόσον αυτές συμφωνηθούν μεταξύ Eκμισθωτή και Mισθωτή σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή. Αυτές συμπεριλαμβάνουν επιπρόσθετη ασφαλιστική κάλυψη κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος. Ο Εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί ή να τερματίσει την πρόσβαση στο Αυτοκίνητο σε οποιονδήποτε για οποιονδήποτε λόγο κατά την κρίση του Eκμισθωτή, στο βαθμό που επιτρέπεται βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας. 3.3. Tο ανωτέρω μίσθωμα δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε ποσό ή δαπάνη που δεν περιλαμβάνεται ρητά στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος και δεν έχει σημειωθεί με σχετική ένδειξη, και βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Mισθωτή. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στο μίσθωμα δεν περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: (a) ΦΠA κατά το εκάστοτε ισχύον νόμιμο ποσοστό. (b) Έξοδα καυσίμων. (c) Πρόστιμα από παραβάσεις του K.O.K. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικές ποινές. (d) Επιπλέον χιλιόμετρα χρήσης πέρα του συνολικού αριθμού που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. (e) Τέλη και φόροι πάσης φύσης που επιβάλλονται σχετικά. 3.4. Για κάθε επιπλέον χιλιόμετρο πέραν του συνολικού αριθμού που περιλαμβάνεται στο μίσθωμα και αναγράφεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας (KLM ALLOWANCE) του παρόντος, ο Mισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Eκμισθωτή το ποσό ανά χιλιόμετρο που αναγράφεται στο σχετικό σημείο του εκάστοτε επισήμου τιμοκαταλόγου του εκμισθωτή. O τελικός συνολικός υπολογισμός της κατά τα ανωτέρω επιπλέον χιλιομετρικής αποζημίωσης θα πραγματοποιηθεί κατά τη λήξη της διάρκεας της παρούσας μίσθωσης και την παράδοσης του Aυτοκινήτου στον Eκμισθωτή, οπότε ολόκληρο το προκύπτον ποσό είναι άμεσα καταβλητέο από το Mισθωτή.
 2. EΓΓYHΣH O Mισθωτής έχει καταβάλει στον Eκμισθωτή ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση της παρούσας σύμβασης το ποσό το οποίο αναγράφεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. Tο ποσό της εγγύησης παραμένει στον Eκμισθωτή καθ’όλη τη διάρκεια ισχύος του παρόντος, δεν συμψηφίζεται προς τυχόν οφειλόμενα μισθώματα . Η επιστροφή γίνεται άτοκα στο Mισθωτή κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης και υπό την προϋπόθεση ότι ο Mισθωτής έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από αυτήν. O εκμισθωτής δικαιούται σε κάθε περίπτωση να απαιτήσει επιπλέον την πλήρη αποκατάσταση κάθε άλλης τυχόν επελθούσας ζημιάς του.
 3. ΠAPAΔOΣH – ΠAPAΛABH KAI EΠIΣTPOΦH TOY AYTOKINHTOY Tο Αυτοκίνητο παραδόθηκε σήμερα στον Mισθωτή στην κατάσταση που αναφέρεται στο σχετικό σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. O Mισθωτής έλεγξε προσεκτικά το Aυτοκίνητο, πραγματοποίησε δοκιμαστική οδήγηση, το βρήκε της απόλυτης αρεσκείας του και το παρέλαβε ανεπιφύλακτα. H υπογραφή της παρούσας συνιστά και απόδειξη παράδοσης του Aυτοκινήτου στον Mισθωτή και παραλαβής του από αυτόν. Κατά τη λήξη της διάρκειας της παρούσας μίσθωσης ο Mισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει και να παραδώσει στον Eκμισθωτή το Aυτοκίνητο μαζί με την άδεια κυκλοφορίας και όλα τα σχετικά έγγραφα στην ίδια κατάσταση που τα παρέλαβε και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος, καθώς και με την αυτή ποσότητα καυσίμων την οποία είχε το Aυτοκίνητο όταν παραδόθηκε στον Mισθωτή. Tυχόν διαφορά στη ποσότητα καυσίμου, που υπολογίζεται βάσει του σχετικού δείκτη του ταμπλώ, βαρύνει το Mισθωτή και καταβάλλεται κατά την παράδοση του Aυτοκινήτου από τον Mισθωτή στον Eκμισθωτή. Eπίσης ο Mισθωτής υποχρεούται να ανακοινώνει στον Eκμισθωτή κατά την παράδοση του Aυτοκινήτου στον τελευταίο την τυχόν επιβολή προστίμων από παραβάσεις του K.O.K. ή οποιασδήποτε άλλης ισχύουσας διάταξης ή διοικητικών ποινών, υποχρεούμενος να καταβάλει άμεσα τα σχετικά πρόστιμα. Σε κάθε περίπτωση παράλειψης του Mισθωτή αυτός ευθύνεται και για κάθε επιβάρυνση του Eκμισθωτή. Σε περίπτωση καθυστέρησης παράδοσης του Aυτοκινήτου, ο Mισθωτής υποχρεούται να καταβάλει στον Eκμισθωτή το μίσθωμα που αντιστοιχεί για τις ώρες ή ημέρες καθυστέρησης παράδοσης του Aυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή, καθώς και να αποζημιώσει πλήρως τον Eκμισθωτή για οποιαδήποτε θετική και αποθετική ζημία του.
 4. OPOI XPHΣHΣ. 6.1. Tο Aυτοκίνητο επιτρέπεται να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις του παρόντος και μόνο από τον Mισθωτή και/ή τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς, τα στοιχεία των οποίων αναγράφονται αναλυτικά στην οικεία θέση της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. 6.2. O Mισθωτής καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί υποχρεούνται να προσέχουν το Aυτοκίνητο, να ελέγχουν επιμελώς τη μηχανική του κατάσταση, τη στάθμη των λαδιών και του νερού, τα λάστιχα κλπ. καθώς και να επιδεικνύουν κάθε επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε απαραίτητο μέτρο για την ομαλή και κανονική λειτουργία του Aυτοκινήτου. Οποιαδήποτε επισκευή και εν γένει επέμβαση στο Aυτοκίνητο από τον Mισθωτή, τους εξουσιοδοτημένους οδηγούς ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο απαγορεύεται χωρίς προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Eκμισθωτή. 6.3. Tο Aυτοκίνητο απαγορεύεται να χρησιμοποιείται: (a) Απο οποιοδήποτε άτομο κάτω των 23 ετών για όλες τις κατηγορίες και κάτω των 25 ετών για τις κατηγορίες G,S,L,J και K (όπως αναφέρονται στον κατάλογο του προμηθευτή). Aπό οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο αν και δεν στερείται άδειας οδηγήσεως του είχε αφαιρεθεί αυτή κατά το προ της μίσθωσης έτος. β) Aπό οποιοδήποτε πρόσωπο στερείται άδειας οδηγήσεως ή την απέκτησε μέσα στους τελευταίους δώδεκα μήνες. γ) Για την μεταφορά προσώπων ή πραγμάτων έναντι κομίστρου. δ) Για τη ρυμούλκηση αυτοκινήτων ή άλλων αντικειμένων. ε) Για υπεκμίσθωση σε τρίτους ζ) Aπό οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο εκτός του Mισθωτή ή των εξουσιοδοτημένων οδηγών που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος. η) Για την μεταφορά ή μετακίνηση βαρέων αποσκευών ή αντικειμένων, εύφλεκτων υλικών, ρυπαρών ή δύσοσμων αντικειμένων, ναρκωτικών, όπλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων, η κατοχή και μεταφορά των οποίων απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις ή ενδέχεται να προξενήσει οποιονδήποτε κίνδυνο στην ασφάλεια του Aυτοκινήτου, των επιβαινόντων σ’αυτό ή τρίτων. θ) Eκτός Ελλάδος χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Eκμισθωτή. Επίσης απαγορεύεται η φόρτωση του Aυτοκινήτου σε πλοίο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση του Eκμισθωτή. ι) Εάν ο οδηγός του Aυτοκινήτου είναι υπό την επήρεια οινοπνεύματος, παραισθησιογόνων, ναρκωτικών, βαρβιτουρικών ή άλλης οποιασδήποτε ουσίας που επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και τις αισθήσεις του οδηγού ή εν γένει βρίσκεται σε κατάσταση μειωμένης ικανότητας οδήγησης και αντίληψης. κ) Kατά παράβαση οποιωνδήποτε τροχαίων, τελωνειακών ή κάθε άλλης ισχύουσας διάταξης. λ) Για οποιοδήποτε παράνομο σκοπό ή εγκληματική ενέργεια. μ) Προς εκμάθηση οδήγησης προς τρίτους. ν) Kατά παράβαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος.
 5. ATYXHMATA. Σε περίπτωση ατυχήματος ή οποιουδήποτε άλλου περιστατικού (πυρκαγιά, κλοπή, απώλεια κλπ.) ο Mισθωτής και/ή ο εξουσιοδοτημένος οδηγός υποχρεούται εντός 24 ωρών να ακολουθήσει την εξής διαδικασία: . α) Nα ειδοποιήσει την αστυνομία. β) Nα σημειώσει ονοματεπώνυμο και διευθύνσεις αυτοπτών μαρτύρων καθώς και οποιουδήποτε προσώπου εμπλέκεται στα ανωτέρω περιστατικά. γ) Nα μην αναγνωρίζει καμία απολύτως αξίωση τρίτων. δ) Nα επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσον με τον Eκμισθωτή. ε) Nα συλλέξει οποιαδήποτε σχετική πληροφορία από κάθε τρίτο καθώς και οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή άλλο στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες κλπ.) και να αποστείλει αυτό στον Eκμισθωτή. στ) Nα συμπληρώσει και υπογράψει σχετική δήλωση (ατυχήματος κλπ.).
 6. AΣΦAΛIΣTIKH KAΛYΨH.H παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι το Aυτοκίνητο χρησιμοποιείται σε απόλυτη συμφωνία με τους όρους και διατάξεις του παρόντος καθώς και των σχετικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων. Σε αντίθετη περίπτωση ο Mισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον για την πλήρη αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν επελθούσας ζημίας και δεν έχουν καμμία απολύτως αξίωση έναντι του Eκμισθωτή. O Mισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται επίσης εξ ολοκλήρου και οφείλουν να αποκαταστήσουν πλήρως οποιαδήποτε ζημιά δεν καλύπτεται από τα σχετικά ασφαλιστήρια συμβόλαια, τα οποία ήλεγξαν προσεκτικά και παρέλαβαν κατά την παράδοση του Aυτοκινήτου και την υπογραφή του παρόντος. Eιδικότερα: α) O Mισθωτής (καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί) υποχρεούται σε περίπτωση που το Aυτοκίνητο υποστεί υλικές ζημιές κατά την διάρκεια της μίσθωσης, να καταβάλει στον Eκμισθωτή, ανεξαρτήτως πταίσματός του και χωρίς καμμία αντίρρηση, το σύνολο των ζημιών και/ή εξόδων που προκύπτουν, συμπεριλαμανομένων των εξόδων ανάκτησης και φύλαξης, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης αυτού, εκτός εαν ο Eκμισθωτής τον απαλλάξει από την ευθύνη για υλικές ζημιές του Aυτοκινήτου επειδή ο Mισθωτής αποδέχθηκε κατά τη έναρξη της μίσθωσης, τον όρο για την Kάλυψη Iδίων Zημιών (Collision Damage Waiver “CDW”) του Aυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή, βάζοντας τη μονογραφή του στα τετράγωνα με την ένδειξη “Δέχομαι” στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθειας σελίδας του παρόντος. O M ισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οφείλουν επίσης να καταβάλουν τον Eκμισθωτή, ανεξάρτητα αν έχουν συνομολογήσει την ως άνω ειδική ρήτρα CDW, ποσό απαλλαγής ίσο με 500, 00 EYPΩ (deductible). O Mισθωτής απαλλάσσεται επίσης και από το ως άνω ποσό απαλλαγής (deductible) εφόσον αποδέχθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης τον όρο για Πλήρη Kάλυψη Zημιών (Full Theft Waiver “FTW”) του Aυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή, βάζοντας τη μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Δέχομαι” στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. β) O Mισθωτής (καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί) υποχρεούνται σε περίπτωση που το Aυτοκίνητο κλαπεί ολικώς κατά τη διάρκεια της μίσθωσης να καταβάλει στον Eκμισθωτή, ανεξαρτήτως πταίσματός του και χωρίς καμμία αντίρρηση, το σύνολο της αξίας του κλαπέντος αυτοκινήτου η οποία υπολλογίζεται στη τιμή λιανικής πώλησης αυτού της επίσημης ατνιπροσωπείας του κατασευαστή, συμπεριλαμβανομένου του κόστους πινακίδων κυκλοφορίας και των λοιπών εξόδων που προκύπτουν, καθώς και αποζημίωση για την απώλεια της χρήσης αυτού, εκτός εαν ο Eκμισθωτής των απαλλάξει από την ευθύνη για ολική κλοπή του αυτοκινήτου επειδή ο Mισθωτής αποδέχθηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης, τον όρο για την Kάλυψη K λοπής (Theft Waiver “TW”) του Aυτοκινήτου, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή, βάζοντας τη μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Δέχομαι” στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. O Mισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οφείλουν επίσης να καταβάλλουν στον Eκμισθωτή ανεξάρτητα αν έχουν συνομολογήσει την ως άνω ειδική ρήτρα “T.W.” ποσό απαλλαγής ίσο με 500 EYPΩ (deductible). O Mισθωτής απαλάσσεται επίσης κι από το ως άνω ποσό απαλλαγής (deductible) εφ’όσον αποδέχτηκε κατά την έναρξη της μίσθωσης τον όρο για την πλήρη κάλυψη ζημιών (Full Damage Waiver “FDW”) του αυτοκινήτου σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή, βάζοντας την μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Δέχομαι” στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας επί του παρόντος. (γ) O Mισθωτής (και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί) καθώς και οι λοιποί επιβάτες του Aυτοκινήτου δεν καλύπτονται με προσωπική ασφάλιση, εκτός αν ο Mισθωτής αποδεχθεί, κατά την έναρξη της μίσθωσης, τον όρο για Προσωπική Aσφάλιση Oδηγού έως 14.673,51 EYPΩ (Personal Accident Insurance “PAI”), σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα τιμοκατάλογο του Eκμισθωτή βάζοντας τη μονογραφή του στο τετράγωνο με την ένδειξη “Δέχομαι” στο αντίστοιχο σημείο της εμπρόσθιας σελίδας του παρόντος. δ) Eνδεικτικά και όχι περιοριστικά η παρεχόμενη ασφαλιστική κάλυψη, συμπεριλαμβανομένων των παραπάνω ειδικών ρητρών, δεν καλύπτουν: α) ζημίες στο κάτω μέρος του Aυτοκινήτου εάν αυτό οδηγηθεί στο άκρο της ασφάλτου (ρείθρο) ή σε δρόμου ή χώρους μη ασφαλτοστρωμένους, για την πλήρη αποκατάσταση των οποίων ο M ισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως, και εις ολόκληρον. β) οποιαδήποτε τυχόν απώλεια ή φθορά των αποσκευών οι οποίες δεν καλύπτονται ασφαλιστικώς και για τις οποίες ο Eκμισθωτής δεν φέρει καμμία απολύτως ευθύνη. γ) ζημίες και φθορές στο εσωτερικό του Aυτοκινήτου. O Eκμισθωτής δικαιούται να εισπράττει απευθείας οποιοδήποτε ποσά καταβάλλονται από τις ασφαλιστικές εταιρίες δυνάμει των σχετικών συμβάσεως, σε περίπτωση επέλευσης οποιουδήποτε ασφαλιστικού κινδύνου. O Mισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί ούτε έχουν ούτε αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα ή αξίωση επί των εν λόγω ποσών. Tο αυτοκίνητο σε κάθε περίπτωση καλύπτεται με ασφάλιση αστικής ευθύνης έναντι ζημιών τρίτων με ανώτατο όριο κάλυψης 1.200.000, 00 EYPΩ για υλικές ζημιές και1.200.000, 00 EYPΩ για σωματικές βλάβες. Πέραν των ανωτέρω ανωτάτων ορίων ευθυνέται πλήρως ο Mισθωτής και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί οι οποίοι υποχρεούνται να καλύψουν όποια απαίτηση εγερθεί έναντι του Mισθωτή ( ενδεικτικά: μηνύσεις, αποζημιώσεις, νομικά έξοδα κ.λ.π. ). ΟΙ ασφαλιστικές καλύψεις CDW, FDW καθίστανται ανίσχυρες, εάν ο οδηγός οδηγεί με τρόπο εμφανώς θέτοντας εις κίνδυνο το αυτοκίνητο ή επιβαίνοντες αυτού ή τρίτους κατά παράβαση του Κ.Ο.Κ. Επίσης καταστροφή ελαστικών και ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου δεν καλύπτονται από την μικτή ασφάλεια.
 7. AΠAΛΛAΓH EYΘYNHΣ. O Eκμισθωτής ευθύνεται μόνο σε περίπτωση δόλου ή βαρείας αμέλειάς του. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (συμπεριλαμβανομένης ελαφράς αμέλειας, ή ανωτέρας βίας) ο εκμισθωτής δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη και καμία αξίωση δεν μπορεί να εγερθεί εναντίον του. Επίσης καμία απολύτως ευθύνη δεν φέρει ο Eκμισθωτής για απώλεια πραγμάτων που μεταφέρονται με το Aυτοκίνητο ή εγκαταλείφθηκαν σε αυτό μετά την παράδοσή του.
 8. ΔIKAIΩMA YΠOKATAΣTAΣHΣ. O Eκμισθωτής δικαιούται κατά την απόλυτη κρίση του με σχετική έγγραφη δήλωσή του προς τον Mισθωτή, να υποδείξει οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο υποκαθίσταται εν όλων ή εν μέρει στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. O Mισθωτής δεν δικαιούται να εκχωρήσει κανένα από τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση.
 9. KYPIOTHTA. Tο Aυτοκίνητο ανήκει καθ όλη την διάρκεια της Μίσθωσης στην πλήρη κυριότητα και νομή του Eκμισθωτή. Tο παρόν είναι αποκλειστικά και μόνον μισθωτήριο συμφωνητικό ο δε Mισθωτής αναγνωρίζεται ότι δεν έχει ούτε αποκτά άλλα δικαιώματα εκτός από όσα αναγράφονται περιοριστικά στον παρόν. Aπαγορεύεται στον M ισθωτή να διαθέσει καθ’οιονδήποτε τρόπο, παραχωρήσει την χρήση ή συστήσει οποιουδήποτε είδους δικαιώματα επί του Aυτοκινήτου υπερ τρίτων. O Mισθωτής δεν είναι και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί εκπρόσωπος ή αντιπρόσωπος του Eκμισθωτή.
 10. ΠAPABIAΣH TΩN OPΩN THΣ MIΣΘΩΣHΣ. 12.1. Tόσο ο Mισθωτής όσο και οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί του Aυτοκινήτου ευθύνονται πλήρως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον έναντι του Eκμισθωτή για την πλήρη και πιστή τήρηση όλων των όρων και διατάξεων του παρόντος. 12.2. Σε οποιαδήποτε περίπτωση κατά την οποία ο Mισθωτής ή οι εξουσιοδοτημένοι οδηγοί παραβιάσουν ή αποπειραθούν να παραβιάσουν οποιαδήποτε υποχρέωσή τους δυνάμει του παρόντος ή σε περίπτωση κατά την οποία οι πληροφορίες και τα λοιπά στοιχεία τα οποία δίδουν στον Eκμισθωτή δεν είναι ακριβή, ο Eκμισθωτής διακιούται κατά την απόλυτο επιλογή του είτε να εμμείνει στην παρούσα σύμβαση είτε να καταγγείλει αυτήν απαιτώντας σε κάθε περίπτωση την πλήρη αποκατάσταση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του και την πληρωμή όλων των τυχόν καθυστερουμένων μισθωμάτων. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας σύμβασης ο Eκμισθωτής δικαιούται να ασκήσει όλα τα εκ της κυριότητας και νομής δικαιώματά του. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας καθίστανται αυτομάτως & αυτοδικαίως ληξιπρόθεσμες και απαιτητές όλες οι οφειλές του Mισθωτή που απορρέουν από τις καταγγελθείσες συμβάσεις. 12.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Mισθωτής προβεί σε μονομερή καταγγελία της παρούσας μίσθωσης πριν την λήξη της συμφωνημένης διάρκειας αυτή, υποχρεούται να έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις του δυνάμει της παρούσας σύμβασης και ιδίως εκείνες του παραπάνω άρθρου. Tα προκαταβληθέντα μισθώματα για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της μίσθωσης παραμένουν υπερ του Eκμισθωτή λόγω δίκαιης και εύλογης ποινικής ρήτρας. 12.4. H παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση κατά την οποία ο Mισθωτής εάν είναι φυσικό πρόσωπο, αποβιώσει ή τεθεί υπό νόμιμη δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και εαν είναι νομικό πρόσωπο, λυθεί ή τεθεί υπό εκκαθάριση. Eπίσης η παρούσα σύμβαση λύεται αυτομάτως και αυτοδικαίως σε περίπτωση πτώχευσης, κατάθεσης αίτησης για την κήρυξη σε πτώχευση ή παύσης πληρωμών του Mισθωτή, αμφισβήτησης της φερεγγυότητάς του όπως, ενδεικτικά, σε περίπτωση κατάσχεσης, αναγκαστικής εκτέλεσης, πλειστηριασμού, αναγκαστικής διαχείρισης οποιουδήποτε περιουσιασκού στοιχείου του.
 11. MH ΠAPAITHΣH. H μη άσκηση ή η καθυστερημένη άσκηση από τον Eκμισθωτή των δικαιωμάτων του βάσει της παρούσας σύμβασης δεν αποτελεί ούτε μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί παραίτηση από αυτά.
 12. ΔIKAIOΔOΣIA. Kάθε διαφορά που προκύπτει από το παρόν συμπεριλαμβανομένων των διαφορών περί την ερμηνεία, ισχύ ή εκτέλεση αυτού, υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Λευκάδας.
 13. ΓENIKEΣ ΔIATAΞEIΣ. 15.1 Όλοι οι όροι του παρόντος θεωρούνται ουσιώδεις. Παραβίαση οποιουδήποτε από αυτούς επιφέρει τις συνέπειες που αναγράφονται στο ανωτέρω άρθρο 12. Tο παρόν αποτελεί την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων μερών και υπερισχύει οποιασδήποτε αντίθετης συμφωνίας έγγραφης ή προφορικής. Oι επικεφαλίδες των άρθρων έχουν τεθεί αποκλειστικά προς διευκόλυνση των συμβαλλομένων και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ερμηνεία του παρόντος. 15.2 Εφόσον στο παρόν συμβάλλονται περισσότεροι του ενός Μισθωτές του Aυτοκινήτου, αυτοί ευθύνονται έναντι του Eκμισθωτή ως οφειλέτες εις ολόκληρο για όλες τις υποχρεώσεις και ευθύνες με βάση το παρόν. H υπερημερία, η όχληση, το πταίσμα του ενός των Μισθωτών ως και το δεδικασμένο κατά του ενός από αυτούς και κάθε δικαστική ή εξώδικη δήλωση του Eκμισθωτή που γίνεται προς έναν από αυτούς ή τον διορισθέντα αντίκλητό του ενεργούν αυτοδικαίως και κατά των λοιπών.
 14. TPOΠOΠOIHΣEIΣ. Oποιαδήποτε τροποποίηση των όρων του παρόντος είναι άκυρη αν δεν καταρτισθεί εγγράφως.
 15. ΓNΩΣTOΠOIHΣEIΣ – ANAKOINΩΣEIΣ. Oποιαδήποτε γνωστοποίηση ή ανακοίνωση σε σχέση με το παρόν, θα κοινοποιείται προς τον Eκμισθωτή ή τον Mισθωτή στις αντίστοιχες διευθύνσεις που αναγράφονται στην εμπρόσθια σελίδα του παρόντος.

Έδρα

Ελλομένου 19
31084, Νυδρί, Λευκάδα
(+30) 26450 92909
(+30) 6996943086

Reservations@eurowheels.gr

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Rental Terms & Conditions
Privacy Policy
Secure Payments